Insamlingsstiftelsen

Framtidens Energi

Insamlingsstiftelsen har till syfte att utveckla och öka användandet av förnyelsebar energi, med avsikt att leda till attraktiva samhällen med framtidens energikällor inom såväl som utom Sveriges gränser.

 

Om

Insamlingsstiftelsen

Framtidens Energi

Insamlingsstiftelsen har till syfte att utveckla och öka användandet av förnyelsebar energi, med avsikt att leda till attraktiva samhällen med framtidens energikällor inom såväl som utom Sveriges gränser.

 

Om

Stiftelsens ändamål

  • Främja utveckling och öka användandet av förnybar energi.
  • Främja ett hållbart uttag av jordens resurser.
  • Främja ett hållbart samhällsbyggande och samhällsbevarande åtgärder.
  • Främja projekt med en levande landsbygd och skärgård.
  • Främja utbildning och forskning inom förnyelsebar energi gärna med fokus certifierad utbildning.
  • Att årligen dela ut stipendium till person och eller organisation som har haft betydelse inom ramen för syfte och ändamål.
  • Att samverka med andra stiftelser inom så väl som utom Sveriges gränser.

Framtidens Energi

Insamlingsstiftelsen har till syfte att utveckla och öka användandet av förnyelsebar energi och i detta aktivt verka för nödvändiga energilösningar för att uppnå hållbarhet på en planet med ändliga resurser.