Insamlingsstiftelsen Framtidens Energi

Våra Projekt

Här nedan kan du se våra olika projekt som alla på något sätt har till syfte att utveckla och öka användandet av förnyelsebar energi, och genom det leda till attraktiva samhällen där framtidens energikällor får stå i fokus inom såväl som utanför Sveriges gränser.

 

Våra Projekt

Insamlingsstiftelsen Framtidens Energi

Våra Projekt

Här nedan kan du se våra olika projekt som alla på något sätt har till syfte att utveckla och öka användandet av förnyelsebar energi, och genom det leda till attraktiva samhällen där framtidens energikällor får stå i fokus inom såväl som utanför Sveriges gränser.

 

Våra Projekt

Stiftelsens Projekt

Solcellsanläggning till Gymnasium

Stiftelsen har för avsikt att uppföra en solcellsanläggning på Nynäshamns Gymnasium. 

Syftet är att sprida kunskap om solenergi till barn och ungdomar i grundskola och gymnasiet, både inom och utanför kommunen. 

 

Solcellsanläggning till Gymnasium

Stiftelsen har för avsikt att uppföra en solcellsanläggning på Nynäshamns Gymnasium. 

Syftet är att sprida kunskap om solenergi till barn och ungdomar i grundskola och gymnasiet, både inom och utanför kommunen. 

 

YHutbildning Solenergitekniker i Nynäshamn 

Stiftelsen Framtidens Energi har initierat en Yrkeshögskoleutbildning inom solenergi och energilagring. 

 

Mindre arbetsbåt med eldrift 

Det primära målet är att möjliggöra en utveckling inom båtlivet som är hållbar och visa att det är möjligt att konstruera, bygga och använda båtar som är miljöanpassade fullt ut och som drivs med förnybar energi.

 

Mindre arbetsbåt med eldrift 

Det primära målet är att möjliggöra en utveckling inom båtlivet som är hållbar och visa att det är möjligt att konstruera, bygga och använda båtar som är miljöanpassade fullt ut och som drivs med förnybar energi.

 

Elektriskt drivna lastfartyg och pråmar

Detta projekt syftar till att få bort gods- och bulktransporter från våra vägar och ersätta dessa med fartyg med elektrisk framdrift för utsläppsfria godstransporter till sjöss.