Insamlingsstiftelsen Framtidens Energi

Våra Projekt

Här nedan kan du se våra olika projekt som alla på något sätt har till syfte att utveckla och öka användandet av förnyelsebar energi, och genom det leda till attraktiva samhällen där framtidens energikällor får stå i fokus inom såväl som utanför Sveriges gränser.

 

Våra Projekt

Insamlingsstiftelsen Framtidens Energi

Våra Projekt

Här nedan kan du se våra olika projekt som alla på något sätt har till syfte att utveckla och öka användandet av förnyelsebar energi, och genom det leda till attraktiva samhällen där framtidens energikällor får stå i fokus inom såväl som utanför Sveriges gränser.

 

Våra Projekt

Stiftelsens Projekt

Solcellsanläggning till Gymnasium

Stiftelsen har för avsikt att uppföra en solcellsanläggning på Nynäshamns Gymnasium. 

Syftet är att sprida kunskap om solenergi till barn och ungdomar i grundskola och gymnasiet, både inom och utanför kommunen.