Ett projekt via Framtidens Energi

Mindre Arbetsbåt - Elbåt
Läs Mer

Ett Projekt via Framtidens Energi

Mindre Arbetsbåt - Elbåt
Läs Mer

Mindre arbetsbåt med eldrift

Det primära målet är att möjliggöra en utveckling inom båtlivet som är hållbar och visa att det är möjligt att konstruera, bygga och använda båtar som är miljöanpassade fullt ut och som drivs med förnybar energi. 

Stiftelsen avser att låta bygga en mångsidig bränslecellsbåt, den första i sitt slag här i Sverige, som är användbar i många olika sammanhang. 

En mindre räddnings- och arbetsbåt som är framtagen med ett klimatsmart och hållbart helhetstänk. Allt från byggnadsmaterial i själva båten till drivlinan och dess eldrift. 

 Exempel på användningsområden och yrkesgrupper där en sådan båt är ett bra val och redskap är:

  • Räddningstjänst 
  • Sjöräddning
  • Forskning inom det marina området
  • Dykbåt
  • Arbetsbåt för hantverkare
  • Fastighetsmäklare
  • Tillsynsmän
  • Naturbevakare

Andra användningsområden

För användning i känsliga områden och sjöar där fossilt drivna båtar inte är tillåtna. 

 Servicebåt för leveranser och transporter för boende på öar och i skärgård.  

Även som Skolbåt för barn och ungdomar som ska transporteras miljömässigt rätt till och från sin skola. Möjliggör en levande landsbygd och det görs med ett minimalt miljöavtryck. 

Arbetsbåt vid odlingar av till exempel fisk, musslor, ostron och alger. 

Säkerhets- och arrangörsbåt vid kappseglingar, kanottävlingar, wakeboardtävlingar, etc. 

Servicebåt i gästhamnar. Service- och arbetsbåt för elbolag, kommuner, myndigheter, med flera. 

 

Båttypen lämpar sig naturligtvis även mycket bra fritidsbåt. Idealisk som sällskapsbåt eftersom den är tyst, driftsäker och enkel att handha. 

Båtbranschen är av tradition en i många avseenden konservativ bransch. Inom bilbranschen går utvecklingen i dag snabbt mot allt fler elektrifierade produkter – det rör sig dels om hybrider där det både är motorer för fossila bränslen och elmotorer, dels är det rena elbilar med batterier eller bränsleceller. 

Alla har sina förespråkare och fördelar respektive nackdelar. Infrastrukturen för batteribilarna byggs ut kontinuerligt och mycket av uppmärksamheten från till exempel media är på batteribilarna. Mer i skymundan håller infrastrukturen för bränslecellsbilarna att byggas ut i Sverige.

Det rör sig om vätgastankstationer och Sverige ligger i dag rejält efter länder som Danmark, Tyskland, Spanien och Norge när det gäller denna infrastrukturutbyggnad. 

Inom bilbranschen ser man fördelarna med bränslecellsbilarna ur flera aspekter och detta kommer att gälla även inom båtbranschen. 

Miljömässigt är det oslagbart att använda vätgas som energibärare, och driva en elbåt via en bränslecell, när vätgasen är producerad med förnybar energi så som solenergi, vindkraft, våg eller vattenkraft. När den används för att driva en elmotor är det vattenånga som kommer ut ur avgasröret. 

 

Stiftelsens roll i den här satsningen är ideell och vi är beroende av donationer och gåvor för att kunna göra detta idag och för att kunna utveckla och sprida tekniken och kunskaperna om detta i framtiden. 

Vill du stötta oss ekonomiskt så donera gärna pengar till antingen det här specifika projektet eller till vår vision i stort. 

Vill du stötta oss eller samverka på annat sätt så kontakta oss så diskuterar vi tillsammans fram möjliga lösningar. Vi söker samverkan med alla privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer som delar vår vilja att skapa en bättre morgondag.