Ett projekt via Framtidens Energi

Lastfartyg & Pråmar
Läs Mer

Ett Projekt via Framtidens Energi

Lastfartyg & Pråmar
Läs Mer

Elektriskt drivna lastfartyg och pråmar 

Stiftelsen Framtiden Energi verkar för en omställning bort från fossila oljebaserade, miljö- och hälsoskadliga energislag mot förnyelsebara drivmedel inom transportsektorn.

VAD

Detta projekt syftar till att få bort gods- och bulktransporter från våra vägar och ersätta dessa med fartyg med elektrisk framdrift för utsläppsfria godstransporter till sjöss. 

Transportsystemet är baserat på sol- och vindkraft där energin lagras i form av vätgas utvunnet ur vanligt vatten. Vätgasen används sedan i bränsleceller för att skapa elektricitet som driver elmotorerna. Avgaserna består enbart av vattenånga 

Nu avser Stiftelsen att främja utveckling och framtagning av en bränslecellsbåt som är användbar i många olika sammanhang. Ett fraktfartyg framtagen med ett klimatsmart och hållbart helhetstänk. Allt från byggnadsmaterial i själva båten till drivlinan och dess eldrift. 

 

VARFÖR 

Behov finns att växla över från vägtransporter till sjöfart, både för miljöns skull samt minska trängseln på vägarna. Det är också en uttalad målsättning från regeringen som gett Trafikverket i uppdrag att utreda och möjliggöra detta nödvändiga skifte (dnr N2018/03939/TS). 

Miljömässigt är det mycket bra att använda vätgas och bränsleceller för att driva elbåtar. Vätgas som energibärare, producerad med förnybar energi så som solenergi, vindkraft, våg eller vattenkraft ger minimal miljöpåverkan. När den sedan används för att driva en elmotor är det vattenånga som kommer ut ur avgasröret. 

 Att satsa på bränsleceller och vätgas istället för tunga och skrymmande batteribankar, ökar också räckvidden och ger möjligheten att ta mer nyttolast. 

HUR 

Stiftelsen avser att i samverkan med företag och organisationer inom bland annat transport- och sjöfartsnäringen, skynda på utvecklingen i att ta fram fartyg med elektrisk framdrift för gods och bulktransporter. 

Vi vill möjliggöra miljövänlig drift av båtar och fartyg genom att använda förnyelsebar energi. Med solenergi, vind- och vågkraft skapas grön vätgas genom elektrolys. Energibäraren vätgas används sedan i båtar och fartyg för att med bränsleceller och elmotorer ge klimatsmarta och hållbara transportsystem till sjöss. 

Båtar och fartyg är mycket lämpliga för bränslecellstekniken. Liknande typer av produkter används i andra fordon men förutsättningarna när denna teknik appliceras i båtar och fartyg ger ofta ännu fler fördelar och möjligheter.

Miljöfördelarna är stora när man använder “grön” vätgas, som producerats med förnybar energi. I jämförelse med fossila bränslen som bensin och diesel är miljöpåverkan oerhört mycket mindre och det gäller utsläpp till såväl vatten som luft. I stället för partiklar, koldioxid, olja, med mera, kommer det ut vattenånga som slutprodukt från den bränslecellsdrivna elmotorn. Miljömässigt är detta i stort sett oslagbart. 

Vi samarbetar i första hand med utvalda varv för att ta fram lättdrivna skrov som är speciellt anpassade för elektrisk drift men vill även stötta ombyggnationer och konverteringar av befintlig flotta från diesel till eldrift. 

 

 Stiftelsens roll i den här satsningen är ideell och vi är beroende av donationer och gåvor för att kunna göra detta idag och för att kunna utveckla och sprida tekniken och kunskaperna om detta i framtiden. 

Vill du stötta oss ekonomiskt så donera gärna pengar till antingen det här specifika projektet eller till vår vision i stort. 

Vill du stötta oss eller samverka på annat sätt så kontakta oss så diskuterar vi tillsammans fram möjliga lösningar. Vi söker samverkan med alla privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer som delar vår vilja att skapa en bättre morgondag.