Ett projekt via Framtidens Energi

Solcellsanläggning till Nynäshamns Gymnasium

 

Våra Projekt

Ett Projekt via Framtidens Energi

Solcellsanläggning till Nynäshamns Gymnasium
Våra Projekt

Uppförande av solcellsanläggning till Nynäshamns Gymnasium

Stiftelsen har för avsikt att uppföra en solcellsanläggning på Nynäshamns Gymnasium. 

Syftet är att sprida kunskap om solenergi till barn och ungdomar i grundskola och gymnasiet, både inom och utanför kommunen. 

Solcellsanläggningen byggs upp med de olika typer av solcellspaneler som finns på marknaden och installeras i olika lutning och väderstreck. Tanken är att använda data från de olika delarna i utbildningssyfte för att ta reda på vilka produktionsutfall som genereras från olika förutsättningar. Olika infästningar, ställningar och ramverk testas.  

 

Användning 

Här finns möjlighet för eleverna på gymnasiets praktiska linjer, de så kallade yrkesprogrammen tex el- eller byggprogrammet, att montera, demontera, felsöka, genomföra el-dragning, utveckla och förfina installationsdetaljer och arbetssätt osv. 

För elever inom de högskoleförberedande programmen tex Teknik och Naturvetenskap, finns möjlighet till simulering för datamodeller, analys av data från anläggningen, projektering med stöd från de olika delarna i installationen.  Ekonomiprogrammet kan räkna på den ekonomiska nyttan av förnybar energi, arbeta fram affärsmodeller, göra lönsamhetsberäkningar och investeringskalkyler. Inom Samhällsvetenskap kan eleverna göra omvärldsanalyser, informationsspridning, kommunikation för att öka kunskapen om och stimulera användandet av förnybar energi. 

För grundskolans elever kan anläggningen vara ett besöksmål att använda i syfte att synliggöra tekniken och öka intresset för miljöfrågor, hållbart samhällsbyggande och förnybar energi. 

Anläggningen 

Solcellsanläggningen sätts upp på taket på Nynäshamns Gymnasium. 

Anläggningen består av 100 st solcellspaneler med en total effekt av 30 kWp. 

Optimerare sätt upp till varje panel för att kunna monitorera produktionen på panelnivå. Därmed kan man se effekten under olika förutsättningatex väderstreck, installationsvinklar, olika typer av solcellspaneler eller simulera skuggning och se resultatet i realtid. 

Möjlighet att på ett säkert sätt komma åt att ”se och röra”. Staket och plattform byggs i anslutning för säker och enkel åtkomst.  

Ett teknikrum iordningställs där växelriktare och annan utrustning finns samlad och lätt kan användas. 

En digital portal sätts upp där alla inom skolan har möjlighet att logga in och koppla upp sig för att kunna ta del av information och data från anläggningen. 

Digitala informationsskyltar sätts upp på skolområdet där produktionsdata syns och uppdateras kontinuerligt. Exempel på data är produktion i realtid, daglig-, månatlig- årlig- och total produktion.