Ett projekt via Framtidens Energi

Solenergitekniker
Läs Mer

Ett Projekt via Framtidens Energi

Solenergitekniker
Läs Mer

YHutbildning Solenergitekniker i Nynäshamn

Stiftelsen Framtidens Energi har initierat en Yrkeshögskoleutbildning inom solenergi och energilagring. 

Stiftelsen stöttar och samarbetar med Nynäshamns Kommun i att starta en YH-utbildning om 425 YHpoäng, 2 år, förlagd i Nynäshamn. Utbildningen beräknas starta höstterminen 2020 

Tillsammans med Nynäshamns kommun så har vi nu tagit fram en ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH. Stiftelsen fungerar som samordnare och Advisary Board samt tar fram utbildningsplan och bidrar till utbildningens utformning 

I samverkan med företag och aktörer i branschen så tar vi fram en utbildning som är relevant och efterfrågad där branschens behov styr utbildningens upplägg och innehåll 

Fokus läggs på projektering och installation där även certifieringar som krävs av Arbetsmiljöverket och efterfrågas av Energimyndigheten och försäkringsbolag ska ingå 

YH utbildningen är en eftergymnasial vuxenutbildning som syftar till att ta fram efterfrågad yrkeskompetens inom solenergi och miljövänlig energilagring. Denna kompetens består dels av projektörer som har kunskapen att ta fram, dimensionera och projektleda solcellsinstallationer. Den andra delen handlar om att rent praktiskt kunna uppföra och underhålla solcellsanläggningar på tak och fasader på fastigheter och i markbaserade solcellsparker. 

Utbildningen vänder sig till ungdomar som vill plugga vidare, vuxna som vill vidareutbilda eller omskola sig inom ett attraktivt yrkesområde samt nyanlända som får möjlighet att komma in i arbetslivet och samhället på ett bra vis i en växande bransch. 

Stiftelsens roll i den här utbildningssatsningen är ideell och vi är beroende av donationer och gåvor för att kunna göra detta nu och för att kunna utveckla och sprida kunskaper i form av återkommande utbildningar i både Nynäshamn och på andra orter i framtiden. 

Vill du stötta oss ekonomiskt så donera gärna pengar till det här projektet eller till vår vision i stort. 

Vill du stötta oss eller samverka på annat sätt så kontakta oss så diskuterar vi tillsammans fram möjliga lösningarVi söker samverkan med alla privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer som delar vår vilja att skapa en bättre morgondag.